Фотогалерия

мнгокорпусна пита
местна пчела
бащини семеиства

фараров корпус с 4 оплодника

оплолодно сандъче за 10 нуклеуса

рамка с 1/2 от дължината на фарар

оплодно съндъче от стиропор
част от оплоден пункт
трирамкови ДБ отводки

пренасяне на личинки в лабораторията

го^ре

© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.