Майкопроизводство

Фермата развъжда местната Българска медоносна пчела (apis mellifera rodopica = apis mellifera macedonica) от типа Carnica. Местната медоносна пчела се е формирала под влиянието на специфичните условия за района. Цветът на хитиновата покривка при пчелите работнички по гръбната страна на коремните членчета е тъмен, понякога с малки жълти петна и ивички.
За условията на страната Българска медоносна пчела се развива най-добре като реагира бързо на наличието или отсъствието на паша. През пролетта при наличието на паша е в състояние да развива силни семейства и да събере големи запаси от мед, както в магазинните надставки, така и в плодника. При отсъствие на паша изразходва икономично хранителните запаси и ограничава яйцеснасянето на майките.

Местната пчела е кротка и миролюбива и при преглед пчелите спокойно се движат по питите, което често позволява на пчеларя да работи без було и пушилка. Склонна е към самосмяна на пчелните майки. Рои се само при препълване на кошера и липса на празни килийки в плодника и магазинните надставки.

В условията на България местната пчела има добра студоустойчивост и презимува добре както в равнинните, така и в планинските части на страната.
Племенните пчелни майки се произвеждат във фермата по метода на прехвърляне на еднодневни личинки във восъчни маточници. Захранените маточници се отглеждат до четиринадесеттият им ден в майкоотглеждачи настанени в горния корпус на силни ЛР и ДБ семейства , след което се предават за излюпване и оплождане в отводки и нуклеуси на цели многокорпусни, даданблатови и фарарови рамки и четири рамкови оплодни съндъчета с намалена рамка.Племенните пчелни майки се оплождат в изолиран район с над 5 километра разстояние от други пчелини.

Националната Развъдна Асоциация по Пчеларство(НРАП) извършва постоянен контрол върху породния състав на майчините и бащините семества .За майчините семейства, от които се взема разплодния материал, се използват изкуственно осеменени елитни майки. НВМС контролира здравния статус на пчелните семейства и произвежданите майки.© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.