За нас

Кратка история

Пчеларска ферма “Родопска пчела” е създадена през 1947г. като пчелин за добив на мед от Цвятко Димитров Колев. Развива подвижно и стационарно пчеларство. С увеличаване броя на кошерите се обособяват три пчелина в Източните Родопи, източно от град Кърджали. Разположени са от двете страни на язовир Студен кладенец в местностите “Зорница” и “Железна врата”.

През 2002 година инж. Неделчо Димитров реорганизира пчелините за производство на племенни пчелни майки, отводки и пчелопакети. През 2003 година е приет за член на НРАП и е лицензиран за производство на пчелни майки и отводки. От 2002 година е член на Сдружението за Биологично Пчеларство.Пчелинът в местността Зорница е в процес на конверсия и подготовка за сертифициране за производство на биологичен (екологично чист) мед.

Дейност

Фермата разполага с 250 броя пчелни семейства, заселени в кошери от системите Лангстрот-Рут, Дадан-Блат и Фарар.Основната част от кошерите са с по две семейства, разположени вертикално в отделни корпуси, разделени помежду си с плътна преграда, а през активния сезон - с ханеманова решетка.

Майкоразвъдна ферма “Родопска пчела” разполага с добра материална база за производство на племенни пчелни майки, отводки и пчелопакети, добре организиран нуклеусен парк, лаборатория и квалифициран персонал. Нуклеусите са на 3, 4 и 5 големи ЛР, ДБ и Фарарови рамки.

Майките, отводките и пчелопакетите се доставят директно до купувача в рамките на 24 часа от куриерски служби до всички градове и по-големи селища в страната.
Фермата призвежда мед и някои специални пчелни продукти - пчелен прашец, пчелно млечице, прополис и апиларвил (търтеево пчелно млечице) – по-подробно вижте в пчелни продукти.
© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.